Ungern stöder Polen mot kritiskt EU

Tiotusentals har demonstrerat mot reformerna. Bild: AFP / Lehtikuva / Wojtek Radwanski

Ungerns premiärminister Viktor Orbán ställer sig bakom den polska regeringen i bråket med EU om de planerade rättsreformerna i Polen. De nya lagarna innebär ett ökat politiskt inflytande över domstolsväsendet.

Viktor Orbán kallar kritiken mot hans ideologiska fränder i den högerkonservativa regeringen i Polen för en "inkvisition".

– Ungern kommer att använda alla sina rättsliga medel inom EU för att visa solidaritet med polackerna, sade han i ett tv-sänt tal från Rumänien, enligt Reuters.

Bakgrunden är att EU hotat Warszawa med sanktioner, om regeringen driver igenom de kontroversiella rättsreformerna. Det rör sig bland annat om en lag som tvingar alla domare i Högsta domstolen i pension och ger justitieministern rätt att utse ersättare.

Politisk kontroll

Lagen röstades under natten till lördagen igenom i det polska parlamentets andra kammare, och väntar nu tillsammans med två liknande lagar på presidentens underskrift för att bli giltig. Lagarna har väckt stark kritik från oppositionen som hävdar att regeringen nu kan skaffa sig full kontroll över landets rättsväsende.

Även EU-kommissionen har i skarpa ordalag varnat för att lagarna urholkar domstolarnas oberoende och har meddelat att man överväger att upphäva Polens rösträtt i EU:s ministerråd om de blir verklighet.

Stora protester

Tiotusentals människor i Polen demonstrerade mot reformerna under fredagen. Nya protester väntas runtom i landet.

Kritikerna pekar även på liknande ändringar av konstitutionsdomstolen som genomfördes kort efter att regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS) vann egen majoritet i parlamentsvalet 2015, och en genomförd politisering av landets statliga medier.

PIS insisterar dock på att lagarna inte utgör ett hot mot demokratins institutioner och att de är nödvändiga för att städa upp i ett ineffektivt rättsväsende.

Förutom lagförslaget om att tvinga domarna i Högsta domstolen i pension antogs nyligen två andra lagar som en del i förändringen av rättsväsendet. De innebär att Nationella domstolsrådet upplöses och parlamentet ges rätten att utse dess medlemmar.

Rådets funktion är bland annat att nominera nya domare. Det har tidigare främst bestått av juridiska experter. Lagarna ger dessutom justitieministern makt att utse de högsta domarna i regionala domstolar.

Ingen av lagarna kan dock träda i kraft fullt ut om inte Polens president Andrzej Duda, som också är knuten till regeringspartiet, skriver under dem. Häromdagen villkorade han sin underskrift med att det ska krävas 60 procent av parlamentsledamöterna för att utse nya medlemmar i Nationella domstolsrådet, vilket skulle göra det svårare för PiS att helt kontrollera utnämningarna.

Källor: AFP, Politico

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning