Ungern folkomröstar om flyktingplan

"Vill ni att EU får rätt att beordra obligatorisk inflyttning av icke-ungerska medborgare utan parlamentets godkännande?" lyder frågan i Ungern i dag, en fråga som sannolikt besvaras med ett klart nej, också om det finns de som tycker annorlunda. Bild: Lehtikuva/AFP/Attila Kisbenedek

En stor majoritet väntas säga nej till EU:s flyktingpolitik när Ungern i dag håller folkomröstning. Men den praktiska betydelsen är högst oklar – och frågan är om tillräckligt många bryr sig om att rösta.

Minst 50 procent av de röstberättigade behöver delta för att dagens folkomröstning ska vara giltig. Och även om den är giltig finns frågetecken kring vad den egentligen betyder.

"Vill ni att EU får rätt att beordra obligatorisk inflyttning av icke-ungerska medborgare utan parlamentets godkännande?" lyder frågan, som sannolikt besvaras med ett klart nej.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán hoppas att omröstningen ska förstärka motståndet mot den omfördelning av asylsökande som EU:s medlemsländer enades om i fjol, trots hårt och fortsatt motstånd från bland annat Ungern.

Det beslutet ligger dock fast – oavsett vad ungrarna säger i sin folkomröstning. Åtminstone enligt EU-kommissionen.

– Medlemsstaterna har ett juridiskt ansvar att uppfylla beslut som redan tagits. Det som medlemsstaterna har beslutat att göra måste implementeras och kommissionen förbehåller sig rätten att vidta juridiska åtgärder, sade migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos tidigare i veckan.

Enligt honom ska i stället dagens folkomröstning ses som ett inlägg inför eventuella nya beslut om flyktingfördelning.

– Det är inte mitt jobb att komma med pekpinnar om vad de ungerska medborgarna ska göra. När tillfället kommer är vi redo att lyssna på vad det ungerska folket har sagt. Men det är vår uppfattning att den ungerska folkomröstningen handlar om eventuella framtida beslut, sade Avramopoulos.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning