Ungdomsbarometern: Unga är mer politiskt intresserade än på 20 år

Unga deltar aktivt i demonstrationer. I januari ordnades en klimatstrejk i Helsingfors med flera hundra ungdomar. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Mer än varannan ung (61 procent) är åtminstone till en viss del intresserad av politik. Det här framkommer i den färska Ungdomsbarometern för 2018 som publicerades på tisdagen.

Bland unga har intresset för politik ökat kraftigt de senaste åren. Sedan 2008 har andelen vuxit med 20 procentenheter. Ändringen syns också bland dem som inte alls är intresserade av politik. År 2008 uppgav var femte att de inte är ett dugg intresserade av politik. I fjol sade färre än var tionde ungdom att de inte är intresserade av politik.

Ungdomarnas intresse för politik har utretts alltsedan 1996 och det här är de högsta siffrorna någonsin. Unga har en positiv inställning till demokrati och uppskattar den. Framför allt ungdomar under 20 år är aktivare inom politisk verksamhet nu jämfört med tidigare.

– Man har varit rädd för att demokratin är trasig. Enligt Ungdomsbarometern behöver man inte vara orolig för de ungas tilltro att påverka och viljan att förändra saker, säger Elina Pekkarinen, redaktör för Ungdomsbarometern i ett pressmeddelande.

Majoriteten av de unga tror på traditionella sätt att påverka. Det effektivaste sättet att påverka samhället enligt de unga är att ställa upp i val, rösta och vara aktiv inom ungdomspolitiken.

Unga finländare är i större utsträckning än tidigare oroliga för klimatförändringen, det rådande världspolitiska läget och terrorism.

Klimatförändringen väcker starkast oro. Tre av fyra ungdomar (67 procent) säger att de är mycket eller ganska oroliga för klimatförändringen. För tio år sedan var motsvarande siffra 50 procent.

Oron märks inte i framtidstron. 77 procent är optimistiska när det gäller Finlands framtid. Den allra största majoriteten av ungdomarna (79 procent) ser också positivt på sin egen framtid.

Kantar TNS gjorde undersökningen som bygger på telefonintervjuer med 1 901 unga i åldern 15–29 år.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning