Ungdomar måste höras

Elever och studerande utgör inte en börda för samhället, de är en resurs och tillgång.

Den 1 juni trädde Helsingfors stads nya förvaltningsstadga i kraft, med nya riktlinjer bland annat för stadens skoldirektioner. Tidigare har direktionerna i Helsingfors högstadieskolor haft minst en elevrepresentant på alla möten som kunnat delta i diskussionen, men inte haft rösträtt. Nu får direktionerna själv kalla in vem de vill till mötena, men elever har ingen given plats vid mötesbordet.

Beslutet, som i högsta grad påverkar stadens skolungdomar, har inte heller en enda gång gått via ett organ som representerar unga. Till direktionernas huvudsakliga uppgifter hör skolornas ordningsregler och verksamhetsplaner. Följderna av bägge påverkar direkt vardagen för tusentals unga, men just nu finns det inga strukturer för att garantera att unga hörs i något skede av processen. Enligt ungdomslagens paragraf 24 ska unga höras i ärenden som gäller dem.

Skoldemokrati är hörnstenen i ett fortsatt demokratiskt samhälle. Via elevkårsverksamhet får unga första gången påverka ärenden i omgivningen. Ungas möjligheter till deltagande får inte negligeras till att välja färgen på soffor, det är skendemokrati och det om något är odemokratiskt. Skolan, kommunen och samhället har ett ansvar för att ge riktiga demokratiupplevelser åt alla unga från tidig ålder, och reella påverkningsmöjligheter i såväl skolfrågor som i all annan politik. Ingen vet bättre om ungas ärenden – och därmed vilka regler som ska gälla och vilken verksamhet skolan ska ha – än unga själv. När vuxna tvingas följa lagar som inte stiftats lagligt används ordet diktatur, och det ska våra skolor aldrig bli.

Att Helsingfors stad dessutom drar tillbaka något som redan varit välfungerande praxis i många år tyder på att det finns en attitydförändring, en motvilja mot ungas deltagande på en nivå där de unga inte ens har en möjlighet att påverka. Det här är en uppmaning till varje lärare, förälder och kommunalt aktiv politiker att föra elevers talan i den här frågan så att vi snart kan göra det själva igen, oavsett ålder.

Elever och studerande utgör inte en börda för samhället, de är en resurs och tillgång. Unga är inte bara framtiden, vi är också nutiden.

Bicca Olin förbundsordförande Dan Cederlöf styrelsemedlem Finlands svenska skolungdomsförbund rf Pazilaiti Simayijiang vice ordförande Matias Salo intressebevakningsansvarig Helsingin lukiolaiset

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning