Ungdomar kräver inflytande i klimatpolitiken: "Vår framtid ligger på förhandlingsbordet"

Emmi Kallio, Laura Fagerlund och Henrietta Flodell kräver att ungdomens röst ska höras i politiken, i synnerhet då besluten gäller dem mer än de äldre som sitter på makten. Bild: Peter Buchert

Systemfel i politiken gör klimatfrågan extremt svår. De som ska leva med de beslut vi tar i dag kommer inte åt att påverka dem. Det är ett enormt problem, säger en demokratiforskare.

– Om vi ville konstruera svåraste möjliga problem för mänskligheten att lösa skulle det vara globalt, kräva mycket samarbete mellan många länder, spänna över lång tid och vara förknippat med stora ris...