Ungas inkomster minskar, pensionärers ökar

Bild: Mostphotos

Medianinkomsten för finländare under 25 år har sjunkit med nästan 6 procent mellan 2010 och 2014, framgår det av Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik.

Medan ungas inkomster minska har däremot medianinkomsten för pensionärer som fyllt 75 år ökat med nästan 6 procent.

För hela befolkningens del har medianinkomsten sjunkit med en dryg procent 2010–2014.

Enligt Statistikcentralen är pensionsinkomsterna stabila då det inte skett direkta nedskärningar i pensionerna ens under ekonomiskt svåra tider. Pensionärernas inkomster är ändå lägre än inkomsterna hos finländare i arbetsför ålder. Under 25-åringarna utgör undantaget, deras inkomster är lägre än pensionärernas.

Inkomstförändringarna har beräknats utifrån medianen av hushållens ekvivalerade inkomst. Medianinkomsten är den mittersta observationen då man rangordnar alla inkomsttagare efter inkomstens storlek. Ekvivalent inkomst betyder att hushållets disponibla penninginkomst divideras med antalet medlemmar i hushållet.

De största inkomsterna 2014 hade åldersgruppen 45–54 år. Den ekvivalenta medianinkomsten för deras del var 26 400 euro. För åldersgruppen över 75 år var inkomsten ungefär 17 000 euro, för under 25-åringar 13 600 euro.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning