Ungas bostäder för små, äldres för stora – en femtedel av över 60-åringarna anser att bostaden är för stor

Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Enligt undersökningen är ägarbostad fortfarande finländarnas första val. Sju av tio finländare bor helst i en ägarbostad.

– Allt prat om att hyresbostadsgenerationen växer verkar överdrivet om man ser på enkäten. Ägarboende är klart förstahandsalternativet också för unga, och över hälften av de som bor i hyreslägenhet skulle vilja bo i en ägarbostad, säger Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen.

Många unga med bostadsskulder är okunniga om ränteutvecklingen. Färre än hälften av under 35-åringarna som svarade på enkäten kunde bedöma åt vilket håll räntorna utvecklas. Enligt Kärkkäinen vet en tredjedel av de unga inte ens vad räntan på deras bostadslån är.

– Positivt är i alla fall att unga med en bostadsskuld är bättre förberedda på räntehöjningar än andra. Bara en femtedel av under 35-åringarna med bostadsskuld uppgav att de inte alls är förberedda på höjda räntor, säger han.

En femtedel av under 25-åriga finländare upplever att deras bostäder är för små, framgår det från en enkät Nordea publicerade i dag. Av över 60-åringarna anser en motsvarande femtedel att deras bostäder är för stora.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning