Unga vuxna får sina nyheter genom tidningarnas digitala gratistjänster – Google klår Yles tv-nyheter

Nyhetskanaler. Bild: SPT

Pålitlighet är nyhetskanalernas viktigaste egenskap, speciellt enligt 18–24-åringarna.

Tidningarnas förbund har beställt en undersökning av finländarnas nyhetskonsumtion. Den vanligaste nyhetskällan för vuxna finländare är Yles tv-nyheter, sedan följer tidningarnas avgiftsfria digitala tjänster och tryckta tidningar.

Bland unga vuxna är situationen en annan. Den klart populäraste nyhetskällan bland 18–24-åringar är tidningarnas avgiftsfria digitala tjänster, medan Google, Facebook, tryckta dagstidningar, Yles radiokanaler och Youtube går före tv-nyheterna.

Enligt undersökningen är nyhetskanalernas viktigaste egenskap pålitlighet. Av undersökningens deltagare anser 90 procent att pålitlighet är viktigt, medan siffran är 92 procent bland 18–24-åringarna. Finländarna, speciellt unga vuxna, anser att tidningarna är mest pålitliga.

IRO Research genomförde undersökningen på beställning av Tidningarnas förbund. För undersökningen intervjuades 1 000 personer.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning