Unga vuxna får sina nyheter genom tidningarnas digitala gratistjänster – Google klår Yles tv-nyheter

Nyhetskanaler. Bild: SPT

Pålitlighet är nyhetskanalernas viktigaste egenskap, speciellt enligt 18–24-åringarna.

Tidningarnas förbund har beställt en undersökning av finländarnas nyhetskonsumtion. Den vanligaste nyhetskällan för vuxna finländare är Yles tv-nyheter, sedan följer tidningarnas avgiftsfria digitala tjänster och tryckta tidningar.

Bland unga vuxna är situationen en annan. Den klart populäraste nyhetskällan bland 18–24-åringar är tidningarnas avgiftsfria digitala tjänster, medan Google, Facebook, tryckta dagstidningar, Yles radiokanaler och Youtube går före tv-nyheterna.

Enligt undersökningen är nyhetskanalernas viktigaste egenskap pålitlighet. Av undersökningens deltagare anser 90 procent att pålitlighet är viktigt, medan siffran är 92 procent bland 18–24-åringarna. Finländarna, speciellt unga vuxna, anser att tidningarna är mest pålitliga.

IRO Research genomförde undersökningen på beställning av Tidningarnas förbund. För undersökningen intervjuades 1 000 personer.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning