Unga vill prata sakligt om sex – "Det behöver inte vara dramatiskt eller nervöst"

Vuxna tycker i allmänhet att det är pinsamt att prata om sex med ungdomar. De unga däremot längtar efter sakliga diskussioner om relationer, gränser och sociala koder. Man behöver inte ha alla svar själva, det räcker med att öppna diskussionen.

Det behöver inte vara pinsamt, stressigt eller dramatiskt – diskussionen om sex kan handla om så mycket mer än det rent biologiska och praktiska, som preventivmedel. Liselott Lindén och Fanny Södergran har i två års tid jobbat med Ungdomsakademins workshop Fair sex och har träffat hundratals ungdomar som studerar på andra stadiet i hela Svenskfinland. De vet att ungdomar har ett stort behov av att få föra en saklig diskussion om och kring sex – om kommunikation, lyhördhet och hur man ska tolka varandras signaler.

– Vi fokuserar mera på den sociala aspekten, sex handlar ju om så mycket mer än själva den intima biten. Det finns inga rätta svar i den här diskussionen, det handlar om att de unga måste känna efter vad de själva tycker och tänker, ta reda på vad den andra vill och fundera på hur man kan kommunicera kring det, förklarar Fanny Södergran.

– Vi håller inte några föreläsningar om sexuella relationer, utan ger exempel på olika situationer med hjälp av bilder och berättelser och så får de unga själva diskutera sig fram till olika lösningar som kunde kännas okej för de inblandade personerna. Det är själva diskussionen som är poängen, säger Liselott Lindén.

Prata – eller lyssna

Den modell för samtal kring sex som Lindén och Södergran håller i skolor är utvecklad av Ålands fredsinstitut, men finns nu tillgänglig för svenska skolor i hela landet. Duon har under det gångna året hållit 38 workshoppar i skolor och fått in värdefull feedback från ungdomarna.

– De allra flesta ungdomar som deltagit i våra workshoppar uppskattar att de har fått en chans att diskutera sex på ett öppet sätt. Den möjligheten finns sällan annars i gymnasier eller yrkesskolor, säger Lindén.

I den nya läroplanen, som trädde i kraft i höstas, har sexualfostran i gymnasiet flyttats till valbara ämnen, så alla studerande på andra stadiet får inte längre automatiskt ta del av den här typen av undervisning. Därför vill många lärare bjuda in Ungdomsakademin vid Luckan för att hålla Fair sex-workshoppar i skolorna.

Fakta

Seminarium och workshoppar

För vuxna som arbetar med unga ordnar Ungdomsakademin ett heldagsseminarium, där man diskuterar hur vuxna kan stödja unga i sin sexuella hälsa. I programmet ingår samtal med sakkunniga, en teaterpjäs om samtycke och praktiska diskussionsuppgifter från workshoppen. Evenemanget ordnas tisdagen den 4 april på G18. Anmälningstiden går ut i dag, mera info finns på ungdomsakademin.fi/kalender

Ungdomsakademin erbjuder yrkesskolor och gymnasier workshoppen Fair sex, där målsättningen är att de studerande på ett allmänt plan ska få prata om relationer, gränser och sex. Man fokuserar på de sociala aspekterna av sex, som vikten av kommunikation med sin partner, men samtidigt vill man motverka sexualiserat våld.

En viktig grej i Fair sex-programmet är att samtalen förs utifrån fiktiva exempel, så ingen ska dela med sig av sina egna erfarenheter. Diskussionen förs i grupper med både pojkar och flickor där deltagarna känner varandra från förr och känner sig bekväma med att uttala sig, om de vill.

– Vi poängterar alltid att det är frivilligt att delta i diskussionen, vill man inte säga något går det bra att passa. För många är det givande i sig att bara lyssna på ett samtal om sex, berättar Södergran.

– Det blir också en mycket bättre diskussion om gruppen är blandad, det är mycket mera trovärdigt när både flickor och pojkar är med när man pratar om ömsesidig respekt, gränser, fördomar och könsnormer, tycker Lindén.

En erfarenhet i sig

Redan dessa samtal i skolklasser, som handlar om sexuell identitet, relationer, gränser för övertramp och att vara lyhörd för andras åsikter, ger de unga deltagarna en första modell för hur man kan prata om sex. Det är enligt Lindén en bra erfarenhet att ha med sig senare, när man ska föra samma samtal med sin blivande partner.

En viktig aspekt i samtalen är att de är normkritiska och undviker situationer där alla par är klassiska flicka-pojke-par. I övningsuppgifterna heter personerna exempelvis Kim och Alex och så får var och en själv avgöra vem det handlar om.

– Vi håller en trygg och allmän nivå på samtalen, men ändå så att så många som möjligt ska kunna identifiera sig med någon i exemplen, säger Södergran.

Var går gränsen? Teater Nakens pjäs Vargen kommer behandlar det svåra ämnet sexuella övertramp med både humor och stort allvar. På scenen står skådespelarna Celia Hakala, Emma Larsson och Maja Lundqvist. Pjäsen visas på tisdagens seminarium, men den turnerar också i skolor. Bild: Daniel Karlsson

Inviga andra vuxna

De tankar om hur man kan prata med unga om sex, som Liselott Lindén och Fanny Södergran fått i samtal med unga under de gångna två åren, vill de nu dela med sig av till andra vuxna professionella som arbetar med unga. Därför ordnar Ungdomsakademin i samarbete med Folkhälsan ett heldagsseminarium på tisdag nästa vecka, som riktar sig till skolhälsovårdare, kuratorer, gymnasielärare, ungdomsarbetare och övrig skolpersonal.

– Vi hoppas att deltagarna ska bli inspirerade av vad ungdomarna har att säga. Det behöver inte vara dramatiskt eller nervöst. Och den vuxna behöver framför allt inte ha alla svaren själv, det räcker med att ta upp frågan med de unga och uppmuntra dem att bilda sig en egen uppfattning om respekt, gränser och attityder, säger Liselott Lindén.

– Vi vill också öppna upp begreppet, sex är något mycket större än det fysiska. Det handlar om kommunikation, relationer och social kompetens, preciserar Fanny Södergran.

Över 50 personer är anmälda till seminariet som hålls på G18, ett tjugotal platser finns ännu lediga.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00