Unga uppmanas att fira utan alkohol under skolavslutningshelgen

Under Valborgsmässoafton gick det livat till. Nu hoppas en ny kampanj att de unga ska ta fira utan alkohol i sommar. Bild: Lehtikuva / Vesa Moilanen

Andelen nyktra ungdomar ökar samtidigt som de som använder alkohol ofta dricker rikligt. Kampanjen Nykter – Solklart utmanar unga att motstå berusande frestelser under sommarens fester.

Enligt skolhälsoundersökningen 2017 har andelen ungdomar som inte använder alkohol ökat under de två senaste åren. Inom yrkesutbildningen är andelen helnyktra ungdomar lägre än i gymnasierna. Däremot har andelen yrkesskolelever som dricker alkohol varje vecka ökat en aning.

Kampanjen ordnas för sextonde gången.

Fokus ligger på veckoslutet kring skolavslutningen, 1-3 juni.

Organisationer som deltar i årets kampanj: Nykterhetens Vänner rf, Blåbandsförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, Erkki Poikosen säätiö, Estlands nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands ASH, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och skola i Finland rf, Förbundet Vita Bandet i Finland rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Kran rf, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetens Vänner r.f., Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Rädda Barnen rf och Sinuli.

Enkätsvaren tyder på en förändring de ungas dryckesvanor. Andelen helnyktra ungdomar ökar, medan de ungdomar som använder alkohol ofta gör det regelbundet och i syfte att bli berusad.

Kopplingarna mellan psykiska problem, ekonomiska svårigheter och utslagning bland unga och särskilt alkohol har påvisats i många undersökningar. Unga måste därför erbjudas stöd för att kunna sluta använda eller helt undvika att pröva på berusningsmedel.

Våga vägra alkohol

Det stundande sommarlovet är ett lockande tillfälle för många unga att börja använda alkohol och andra berusningsmedel.

Kampanjen Nykter – Solklart hoppas att alla vuxna bäddar för att de unga ska få ett lyckligt, säkert och sunt liv. Kampanjen utmanar också vuxna som fungerar som fostrare att fundera över sina egna val när det gäller berusningsmedel. Organisationerna bakom initiativet vill det enkelt och naturligt att våga tacka nej till berusningsmedel.

Kampanjen vill betona att alla berusningsmedel är skadliga för hälsan, även elektroniska cigaretter, snus och cannabis. Därför uppmanar de unga och deras föräldrar att identifiera berusningsmedlens sociala konsekvenser.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning