Unga söker mening i arbetet – då måste arbetsgivaren hitta det som motiverar

Camilla Kylander säger att det är en bra idé att söka arbetstagare som har rätt sorts motivation för det arbete som ska utföras. Bild: SPT/Ari Sundberg

Arbetslivet förändras. Det innebär att även rekryteringen av anställda söker nya spår. En anställd med rätt motivationsprofil är en lyckträff för ett företag.

I takt med att allt fler arbetsmoment automatiseras kommer allt fler människors arbete att i högre grad handla om att skapa nytt. Då behövs motiverade människor som har tillgång till hela sin kreativa kapacitet.

För att rätt kreativitet ska möta rätt uppgift i ett företag krävs personal med rätt motivation för just den uppgiften. Det är då det blir aktuellt med motivationsrekrytering, enligt Camilla Kylander vid rekryteringsföretaget Minjon i Helsingfors.

– En motivationsrekrytering handlar om att matcha en arbetssökandes motivationsprofil med en viss vardag. Det handlar om att i rekryteringsskedet se till att jobbet är motiverande, säger Kylander.

Drivkraft att prestera

Om arbetstagarens motivationsprofil stämmer överens med den arbetsuppgift som man har framför sig når både arbetstagaren och företaget de bästa resultaten. Kylander talar om att nå topprestationer med toppkänsla.

– Alla människor har en individuell motivationsprofil. Ju mer vi fyller vår vardag med sådant som motiverar oss och som ger oss energi, desto starkare känsla har vi för det vi gör. Det i sin tur skapar en starkare drivkraft att prestera, säger Kylander.

Kylander grundade företaget Minjon tillsammans med studiekamraten och vännen Satu Lappalainen då hon själv upplevde att hon inte kände sig så motiverad i sitt dåvarande jobb. I arbetet med motivationsrekrytering utgår de bland annat från den amerikanska psykologiprofessorn Steven Reiss teori om de 16 behov som söker tillfredsställelse i våra liv.

Det är när vi finner tillfredsställelse för de behov som är typiska för just oss själva som vi blir speciellt motiverade. Kylander säger att inte minst då det handlar om den så kallade millenniegenerationens unga är motivationsrekrytering något att satsa på.

– Pengar är inte det som i första hand motiverar dem i jobbet. Många unga ställer frågan "Vad får jag ut av jobbet och på vilket sätt ger det här mig mening?". Det är inte så mycket det att man jobbar för att skapa ett stadigt liv, eller att man jobbar för att uppnå andra saker i livet. Det handlar mer om ett självförverkligande, om att tillfredsställa sina motivationsbehov.

Stanna upp och fundera

Kylander säger att unga därför också är mer benägna att byta jobb om de känner att jobbet inte tillfredsställer deras motivationsbehov.

– Individen är själv ansvarig för sin egen motivation. Men företaget kan hjälpa de anställda genom att lyssna på dem och hjälpa dem att få ut mer av jobbet. Om företaget lyckas med en motivationsmatchning kommer den anställda att stanna länge eftersom en engagerad person också förbinder sig till sitt uppdrag, säger Kylander.

Enligt Reiss teori lägger vi grunden för de motivationsbehov som styr oss i vårt liv redan i barndomen.

– Men i olika livsskeden är det lättare att få uttryck för olika motivationsbehov, säger Kylander.

Genom livet lär man sig att identifiera sina egna motivationsbehov och man lär sig också att tillfredsställa dem. Därför är motivationsrekrytering inte enbart något för unga, utan fungerar för alla åldrar.

Kylander säger att motivationsrekrytering mycket handlar om att hjälpa den som söker jobb att identifiera sina egna motivationsbehov. Naturligtvis spelar även utbildning, erfarenhet och annan kompetens en roll i rekryteringen, men det hela börjar med att etablera sin motivationsprofil.

– Det kan vara nyttigt för människor i alla åldrar att stanna upp och fundera på vad det verkligen är som motiverar en själv, säger Kylander.