Unga opinionsbildare: Inkludera fler i svenska dagen

Svenska dagen-festerna brukar ha ett modernt program, men de når en viss grupp finlandssvenskar som är väldigt aktiva, säger Ida Schauman. Bild: Roni Rekomaa

Inkludera finskspråkiga och bredda den stereotypa bilden av finlandssvenskar! Det säger unga påverkare om hur firandet av svenska dagen skulle kunna utvecklas.

Svenska dagen har traditionellt firats med festligheter runtom i Svenskfinland. Folktinget vill att det svenska i Finland lyfts fram också någon annanstans än på talarpodiet.

– Jag tror tiden lite har gått förbi högtidliga fester. De har sin plats, men den viktigaste delen är att svenskan syns i vardagen, säger folktingssekreteraren Markus Österlund.

Han anser att Folktingets svenska dagen-firande har förnyats ganska mycket genom Svenska veckan som organisationen hållit i trådarna för de senaste åren. I år ordnas program på 15 olika orter runtom i landet, bland dem finskspråkiga städer som Lahtis, Tammerfors och Uleåborg. Det vankas bland annat språkbad, teaterföreställningar, konserter och sagoläsning. Svenska veckan kulminerar i en huvudfest i Academill i Vasa på söndagen.

Österlund välkomnar en utveckling där firandet av det svenska i Finland tas ner på en folklig och vardaglig nivå. Det kan handla om att finska skolor och dagis bjuder in svenska skolor och dagis eller om att tala svenska på arbetsplatsen den 6 november.

Bredare firande

Svenska dagen-festerna är jättebra och brukar ha ett modernt program, men de når en viss grupp finlandssvenskar som är väldigt aktiva i föreningar eller i den finlandssvenska gemenskapen, säger Ida Schauman, ordförande för Svensk ungdom.

– Men alla kanske inte vill gå på den festen. Hur får vi dem med och hur når vi en situation där vi firar tvåspråkigheten i stället för att fira i en mindre grupp som vi gör nu? säger Schauman.

Rebecca Åkers, ordförande för Unga socialdemokrater, konstaterar att svenska dagen-festerna tilltalar en viss typ av människor, men inte alla. Hon föreslår att man skulle kunna bjuda in populära artister att uppträda och utveckla programmet så publiken kan delta. Festen skulle också kunna sändas på tv, säger Åkers.

– Man skulle också kunna ha någon kampanj på sociala medier, typ därför är jag stolt över att vara finlandssvensk.

"Få med finskspråkiga"

Schauman vill också att man ändrar och breddar på den stereotypa bilden av finlandssvenskar.

– Det är viktigt med tanke på svenskans överlevnad att man också i delar av Finland där man inte träffar en finlandssvensk på gatan får en bild av vad det innebär att vara svenskspråkig i Finland. Varken finlandssvenskar eller någon annan i landet gynnas av bilden av att vi är "bättre folk".

Verksamhetsledaren på Finlands svenska skolungdomsförbund FSS Sofia Wahlroos ser som det största problemet att svenska dagen inte firas av unga utan firandet är riktat till äldre målgrupper. Hon påpekar också att svenska dagen upplevs som relevant bara om man själv är svenskspråkig.

– Man borde inkludera finskspråkiga och ha ett större samarbete över språkgränserna, säger Wahlroos.

Hon säger att man i programmet också borde man fundera på varför vi firar svenska dagen, till exempel i workshoppar med verksamhet av unga för unga. Svenska dagen borde finnas i ungdomarnas vardag, till exempel som en temavecka i skolorna, säger Wahlroos.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning