Unga med ångest har svårt att få hjälp

Ångest är vanligare hos flickor än hos pojkar på alla skolnivåer, enligt rapporten. Bild: Mostphotos

Omfattningen av kurator- och psykologtjänster har stegvis förbättrats i grundskolor och gymnasier, framgår av en rapport som Finlands Regionförvaltningsverk gjort.

Förvaltningsverket undersökte medborgarnas tillgång till basservice under år 2015.

I yrkesskolor hade däremot läkar- och kuratorstjänsterna försämrats medan psykologtjänsterna låg på samma nivå som förr.

I södra Finland lider ungefär 12 procent av de unga av måttlig eller svår ångest.

Ångest är tre gånger allmännare hos flickor än hos pojkar på alla skolnivåer. Unga som lider av ångestsymptom använder elevvårdens tjänster oftare än andra. De upplever också att det är svårare att få tillgång till tjänsterna än andra elever.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning