Unga kristdemokrater vill slopa kyrkoskatten

Bild: SPT

Kyrkoskatten borde ersättas med en välgörenhetsskatt skriver Finlands kristdemokratiska unga i sitt utlåtande från organisationens årsmöte.

En välgörenhetsskatt på cirka 1,5 procent som alla skattebetalare skulle betala oberoende av världsåskådning, skulle vara mer jämlik.

Bland annat det anser Kristdemokraternas (KD) ungdomsorganisation Finlands kristdemokratiska unga (KDU).

KDU skriver i ett pressmeddelande att en välgörenhetsskatt skulle öka skattebetalarnas ansvarstagande och ge dem större frihet att själv välja hur skatten används.

I KDU:s förslag ingår att varje enskild skattebetalare själv skulle välja till vilket välgörande ändamäl pengarna går.

Välgörenhetsskatten skulle även vara till fördel för tredje sektorns verksamhet och skapa ett incitament för organisationer att på ett synligt sätt arbeta för samhälleligt välbefinnande skriver KDU.

Organisationen höll sitt årsmöte i Tammerfors under veckoslutet.