Unga kristdemokrater vill slopa kyrkoskatten

Bild: SPT

Kyrkoskatten borde ersättas med en välgörenhetsskatt skriver Finlands kristdemokratiska unga i sitt utlåtande från organisationens årsmöte.

En välgörenhetsskatt på cirka 1,5 procent som alla skattebetalare skulle betala oberoende av världsåskådning, skulle vara mer jämlik.

Bland annat det anser Kristdemokraternas (KD) ungdomsorganisation Finlands kristdemokratiska unga (KDU).

KDU skriver i ett pressmeddelande att en välgörenhetsskatt skulle öka skattebetalarnas ansvarstagande och ge dem större frihet att själv välja hur skatten används.

I KDU:s förslag ingår att varje enskild skattebetalare själv skulle välja till vilket välgörande ändamäl pengarna går.

Välgörenhetsskatten skulle även vara till fördel för tredje sektorns verksamhet och skapa ett incitament för organisationer att på ett synligt sätt arbeta för samhälleligt välbefinnande skriver KDU.

Organisationen höll sitt årsmöte i Tammerfors under veckoslutet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning