En del unga kan inte minska sin internetanvändning på grund av social press

En del ungdomar försöker enligt en enkätundersökning minska på sin telefonanvändning, men de känner en social press på att vara uppkopplade hela tiden. Bild: Ari Sundberg/SPT

Unga ser många fördelar med internet – men en del skulle vilja dra ner på sitt skärmberoende.

Mannerheims barnskyddsförbund har undersökt hur ungdomar ser på sin internetanvändning. Enligt enkäten känner många ungdomar till nackdelarna med för mycket användning, men de kan inte dra ner på användningen eftersom de känner en social press på att vara uppkopplade.

– Det är irriterande när man inte längre hittar på något att göra tillsammans med sin kompis, båda är bara på mobilen hela tiden, säger en ungdom i enkäten.

De flesta ungdomarna som svarade på enkäten anser att de surfar lagom mycket och att vet precis hur mycket tid de tillbringar på telefonen.

En del uppger också att de tycker att det är lättare att kommunicera per telefon än att diskutera saker ansikte mot ansikte.

När Mannerheims barnskyddsförbund frågade ungdomarna vad de skulle vilja ändra på internet var svaret entydigt: nätmobbning. Bland annat önskar ungdomarna att vuxna ska övervaka och ingripa när de ser mobbning på nätet.

Drygt 1 500 ungdomar, främst i åldern 13–15 år, svarade på enkäten.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning