Unga intresserar sig allt mer för politiken – tron på framtiden är starkare än tidigare

Unga deltar aktivt i demonstrationer. I januari ordnades en klimatstrejk i Helsingfors med flera hundra ungdomar. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle

Om ni ska twittra något om Ungdomsbarometern är det det här: unga har en stark tro på framtiden. Det säger Hilkka Kemppi, ordförande för Statens ungdomsråd.

Ungdomarnas intresse för politik har inte varit så här stort på tjugo år. Mer än varannan ungdom är åtminstone till en viss del intresserad av politik. Det här framkommer i den färska Ungdomsbarometern för 2018 som publicerades på tisdagen. Intresset för politik har ökat med 20 procentenheter på tjugo år.

Ändringen syns också bland dem som inte alls är intresserade av politik. År 2008 uppgav var femte att de inte är ett dugg intresserade av politik. I fjol sade färre än var tionde ungdom att de inte är intresserade av politik.

Ungdomarnas intresse för politik har utretts alltsedan 1996 och det här är de högsta siffrorna någonsin. Unga har en positiv inställning till demokrati och uppskattar den. Framför allt ungdomar under 20 år är aktivare inom politisk verksamhet nu jämfört med tidigare.

– Man kan med glädje konstatera att ungdomarna tror på demokrati. Demokratin är inte urvattnad. Ungdomarna känner att de har möjlighet att påverka samhället, säger kulturminister Sampo Terho (Blå).

Kulturminister Sampo Terho (Blå) säger att det är positivt att unga intresserar sig för politik. Men enligt honom är det oroväckande att utbildningsnivån har så stor inverkan på politikintresset. Bild: SPT/Sören Jonsson

Orosmoln men inte pessimism

Finländska ungdomar är oroliga för klimatet, det rådande världspolitiska läget och terrorism. Men enligt Ungdomsbarometern 2018 sjunker ungdomarna inte ner i misstro och pessimism. De söker lösningar på utmaningarna.

Oron märks nämligen inte i framtidstron. 77 procent av ungdomarna är optimistiska när det gäller Finlands framtid. Den allra största majoriteten av ungdomarna (79 procent) ser också positivt på sin egen framtid.

Klimatförändringen ses som det värsta orosmolnet. Tre av fyra ungdomar (67 procent) säger att de är mycket eller ganska oroliga för klimatförändringen. För tio år sedan var motsvarande siffra 50 procent.

– Unga har en stark tro på framtiden. Det är en klar förbättring jämfört med 2016, säger Hilkka Kemppi, ordförande för Statens ungdomsråd.

Hilkka Kemppi, ordförande för Statens ungdomsråd, är glad för att trenden har svängt. Enligt Ungdomsbarometern har unga finländare stark tro på sin framtid. Bild: SPT/Sören Jonsson

De gröna i topp bland unga

Majoriteten av de unga tror på traditionella sätt att påverka. Det effektivaste sättet enligt de unga är att ställa upp i val, rösta och vara aktiv inom ungdomspolitiken.

Men ungdomarna röstar också med fötterna. 77 procent av ungdomarna säger att kan påverka genom sina köpbeslut.

De unga som hade fyllt 17 år fick svara på vilket parti de skulle rösta på om riksdagsvalet hölls nu. De gröna är klart populärast bland ungdomarna, med cirka 30 procent. Socialdemokraternas popularitet bland ungdomar har sjunkit år för år från 25 procent 2004 till klart under 10 procent 2018.

Mer än tre av fyra kunde säga vilket parti de skulle rösta på. Fler ungdomar har alltså en tydligare partitillhörighet än resten av befolkningen brukar ha i opinionsundersökningar.

Kulturminister Sampo Terho (Blå) säger att det är positivt att unga intresserar sig för politik. Men enligt honom är det oroväckande att utbildningsnivån har så stor inverkan på politikintresset. Bild: SPT/Sören Jonsson

Kan föda populism

Forskarna Tomi Kiilakoski och Sami Myllyniemi vid Nuorisotutkimusseura lyfter fram att högskolestuderande är aktivare väljare och deltar aktivare i politiken än de som inte har någon vidareutbildning.

– Om politiken bara intresserar högskoleutbildade unga kan det i värsta fall föda populism. En del kan känna sig åsidosatta av de folkvalda politikerna. Det är å andra sidan ingenting nytt, det har länge varit så här, säger Myllyniemi.

Frågan är hur man aktiverar dem som inte är intresserade av politik. Enligt Sampo Terho finns inga enkla lösningar. Han anser att man i skolan borde bli bättre på att tala om demokrati och påverkningsmöjlighet för att få alla delaktiga i samhället.

Kantar TNS gjorde undersökningen som bygger på telefonintervjuer med 1 901 unga i åldern 15–29 år.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning