Unga finländare bryr sig mest om klimatet

Markus Terho, projektchef för Sitra, berömmer klimatsmarta unga människor och uppmanar dem att ytterligare visa exempel för andra. Bild: Sofie Fogde/SPT

Finländare anser att hållbara levnadsvanor är viktiga. Speciellt unga människor är duktiga på att byta ut gamla mönster till nya klimatsmartare alternativ, enligt en undersökning framtagen av jubileumsfonden Sitra.

– Det viktigaste som kommer fram i den här undersökningen är att klimatmedvetenheten bland finländare under 30 år syns i deras levnadsvanor, säger Markus Terho, projektchef på jubileumsfonden Sitra.

Sitra har låtit undersöka betydelsen av finländarnas klimatmedvetenhet och hur det påverkar deras konsumtionsvanor.

– Resultatet visar också att de som lever hållbart är nöjdare i livet och känner en större mening med deras sätt att leva. Hållbara konsumtionsvanor frambringar alltså positivitet, säger Terho.

Fakta

Finländarnas konsumtionsvanor

Nästan 60 procent av finländarna tror att deras vanor påverkar klimatförändringen.

Sedan 2017 har det till exempel skett en ökning i användandet av växtbaserade produkter från 19 till 25 procent. En liknande ökning har skett från 21 till 33 procent bland de som tar miljöpåverkan i beaktande när de planerar semestern.

Av alla svarande har 35 procent ändrat sina konsumtionsvanor, och av de under 30 år har nästan 50 procent gjort det.

Unga kan bli ännu bättre

Enligt Terho är unga människor bättre på att ta upp klimatfrågor till diskussion i den närmsta kretsen, på jobbet och på fritiden.

– Vi behöver ännu fler av den sorten. Många har redan minskat det egna koldioxidutsläppet, men om man ännu pratar om saken med sin kompis förstärks tanken och fler tar efter.

Motivera äldre åldersgrupper

– Om tillräckligt många visar exempel på hur man kan leva hållbart i vardagen på ett synligt sätt, så påverkar det också andras tankesätt, säger Terho.

Enligt Terho pratar man ofta ensidigt om vilka slags fördelar det finns med att leva hållbart.

– Den ekologiska aspekten framkommer ofta, men det påverkar också till exempel det personliga välbefinnandet och ekonomin. Det är därför också praktiskt att leva hållbart.

"Resultatet visar också att de som lever hållbart är nöjdare i livet och känner en större mening med deras sätt att leva." – Markus Terho, projektchef på Sitra.

Förändring på två år

En liknande undersökning utfördes i april 2017. Förändringen i finländarnas konsumtionsvanor går långsamt, men förändringen är synlig.

– En förändring i konsumtionsvanorna syns i hur vi bor, hur vi rör oss och vad vi äter. Drygt 50 procent av finländarna har medvetet ändrat sin konsumtion och försöker göra hållbara val. Nästan 70 procent tror att deras val kan påverka klimatförändringen, säger Terho.

Nästan 60 procent semestrar i Finland

– Vi pratar inte lika mycket om flygskam i Finland som i Sverige, men det har absolut skett en förändring i hur folk tänker kring flygandet, säger Terho.

Nästan 60 procent uppger att de semestrar i Finland om möjlighet finns. Unga är också bäst på att samåka när bil används.

Kantar TNS utförde undersökningen på beställning av Sitra. Uppgifterna samlades in av två tusen finländare i åldern 18-79 år under maj månad.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning