Undervattensbuller ny utmaning i Östersjön

– Visst kan man vara pessimistisk till Östersjöns tillstånd och säga att inget blir bättre. Men om Helcom aldrig hade grundats och samarbetet uteblivit så skulle tillståndet i Östersjön garanterat vara mycket värre än det är i dag, säger Saara Bäck. Bild: Simone Åbacka

Finlands ordförandeskap i Östersjöns mellanstatliga miljöskyddskommission Helcom tog slut den sista juni, efter två år vid posten. En ny utmaning som länderna tagit sig an är undervattensbuller. Forskning visar att undervattensbuller orsakat av människor kan ha allvarliga effekter på livet i havet.

Finlands ordförandeskap i Östersjöns mellanstatliga miljöskyddskommission Helcom inleddes 2018. Vid denna tidpunkt togs beslutet att förnya kommissionens åtgärdsprogram "Baltic Sea Action Plan". Det ä...