Undersöks Helsingforsvattnen alls?

Många vet nämligen att man vintertid tippar stora mängder snö från gator och vägar i havet och motiverar detta med att det är billigare att göra så i stället för att transportera den smutsiga snön längre bort.

I HBL 2.7 finns en artikel om undersökning av havets tillstånd, skriven av Harald Grönstrand. Rubriken för artikeln är "Bildäckens mikroplaster kan stressa havets musslor". Grönstrand har träffat forskaren Pinja Näkki från Finlands miljöcentral. Vid Grönstrands besök jobbade Näkki med ett projekt vid Tvärminne Zoologiska station i Hangö. Forskare Näkki undersöker hur musslor kanske stressas av mikroplaster, tungmetaller och gummipulver.

Det är glädjande att veta att våra havsvatten undersöks. Nu har jag dock en fråga: har havsvattnet och sjöbottnen nära vår huvudstad undersökts? Många vet nämligen att man vintertid tippar stora mängder snö från gator och vägar i havet och motiverar detta med att det är billigare att göra så i stället för att transportera den smutsiga snön längre bort. Dylikt händer eventuellt också annorstädes. I dagens läge har man i länder där man inte tidigare brytt sig om miljöfrågor till vissa delar ändrat åsikt.

Tor Essén Kyrkslätt

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning