Undersökning: Var femte lider av dålig inomhusluft på jobbet

Inomhusluften upplevs som sämst bland anställda i social– och hälsovårdsbranschen, utbildningssektorn och transportbranschen. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Anställda upplever att inomhusluften är sämre än mellanchefer och chefer gör.

Över var femte (22 procent) säger att inomhusluften på deras arbetsplatser är ganska eller väldigt dålig, enligt en undersökning som Tjänstemannacentralorganisationen STTK låtit göra.

Inomhusluften upplevs som sämst bland anställda i social– och hälsovårdsbranschen, utbildningssektorn och transportbranschen. Ju större organisation är, desto vanligare är problemet.

Dålig inomhusluft kan bland annat bero på dålig ventilation, damm, fuktskador eller på att det är för varmt.

– Det som är alarmerande är att var fjärde säger att man inte vidtagit åtgärder trots problemen. Enligt de tillfrågade beror det här på att arbetsgivarna nonchalerar problemen, säger Katarina Murto, STTK:s intressebevakningschef i ett pressmeddelande.

Trygga och hälsosamma arbetsutrymmen ökar på arbetstagarnas motivation och minskar på sjukskrivningarna. Därför uppmanar STTK att man regelbundet undersöker inomhusluften på arbetsplatserna och att man strävar efter att snabbt åtgärda eventuella problem.

Undersökningen gjordes i juni och juli av Aula Research. I den deltog 2 032 arbetstagare runtom i Finland.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning