Undersökning: samhällsattityder gör livet svårt för överviktiga unga

Ungdomar med övervikt är oftare utsatta för sexuella trakasserier än sina jämnåriga. Bild: Sofie Fogde/SPT

De attityder som finns i samhället försvårar vardagen för överviktiga unga. Ensamhet och mobbning ett problem, visar en undersökning.

Unga som är överviktiga känner oftare att deras hälsotillstånd är genomsnittligt eller dåligt jämfört med jämnåriga som inte är överviktiga. Det visar en undersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Överviktiga unga har också i regel fler fysiska och psykiska men än sina jämnåriga. Det förekommer till exempel nacksmärta, trötthet och psykiskt stress i högre grad. Överviktiga ungdomar upplever oftare att de blir utsatta för sexuella trakasserier än unga som inte är överviktiga.

– Mobbning och marginalisering ska genast tas tag i. Förutom stödtjänster till unga är det oerhört viktigt att forma samhällets attityder och vara uppmärksam på hur barns och ungas övervikt behandlas i medier, säger THL:S professor Tiina Laatikainen i ett pressmeddelande.

I undersökningen framkommer också att det finns ett samband mellan övervikt och den ungas bakgrund och familjeförhållande. I familjer där den ekonomiska situationen upplevs som dålig förekommer övervikt oftare hos unga.

Enligt THL kan man förebygga dessa ojämlikheter i hälsa genom samhälleliga åtgärder som riktas till alla finländska barn och unga.

I undersökningen jämfördes resultat och bakgrund hos de unga som deltog i skolundersökningen 2017. I skolundersökningen deltog allt som allt 139 829 elever i årskurserna åtta och nio.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning