Undersökning: Rektorerna i Finland är entusiastiska – men också utmattade

Det är en krävande uppgift att leda en skola. Rektorerna är lärare till utbildningen och i ljuset av Rektorsbarometern frågar sig Antti Ikonen, ordförande för Finlands Rektorer, om det skulle behövas nya behörighetskrav för rektorer. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Drygt 10 procent av rektorerna är utmattade och nästan 35 procent är i riskzonen för utmattning. Det framkommer i den allra första Rektorsbarometern.

Enligt en omfattande enkät- och hälsoundersökning framkommer det att över hälften av de finländska rektorerna är entusiastiska över sina jobb.

– Majoriteten av de finländska rektorerna upplever jobbet som betydelsefullt. De får tillräckligt med stöd och klarar av att balansera jobbet med fritiden, säger Antti Ikonen, ordförande för Finlands Rektorer.

Undersökningen visar däremot att var tionde rektor (11,5 procent) är utmattad och att var tredje (33,4 procent) riskerar att bli utmattad.

De senaste åren har rektorernas arbetsmängd ökat i och med att arbetet börjat omfatta allt mer administrativt arbete och i och med att skolenheterna har expanderat. Problem såsom dålig inomhusluft eller oro för elevers och lärares välbefinnande belastar också rektorerna.

– Många rektorer upplever att arbetet för med sig utmaningar och ger dem möjlighet att utvecklas. De många utmaningarna riskerar däremot att göra dem utmattade, säger Ikonen.

Internationellt jämförbara resultat

Undersökningen är en del av det internationella forskningsprojektet Principal Health and Wellbeing. I Finland har undersökningen utförts av Minna Huotilainen, professor i neurologi, och Katariina Salmela-Aro, professor i pedagogik, i samarbete med den australienske professorn Philip Riley.

Undersökningen kommer från och med nu att göras med jämna mellanrum, uppger branschorganisationen Finlands Rektorer. De hoppas att man ska kunna använda Rektorsbarometern som en mätare för hur de utbildningspolitiska besluten påverkar välbefinnandet i skolorna.

– Att rektorerna är utmattade är inte alls samma sak som att lärarna är utmattade. Vi kan inte tillåta att en enda rektor blir utmattad. Det påverkar hela skolmiljön, säger Katariina Salmela-Aro.

Enligt henne ska rektorerna kunna påverka sitt arbete och sina utvecklingsmöjligheter. När arbetsgemenskapen märker att en chef har problem eller är utmattad så är spelet ofta redan förlorat, säger hon.

– Man måste förebygga utmattning inom ledarskapet. Därför måste vi satsa på deras välbefinnande. Ledarskapet påverkar i slutändan också de studerande.

Se över behörighetskraven

På tisdagen deltog Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör för Utbildningsstyrelsen, och Olli Luukkainen, ordförande för lärarfacket OAJ, i en paneldiskussion om ämnet. Också de är oroade för att nästan hälften av rektorerna antingen är utmattade eller i riskzonen att bli det.

– Det gäller att se sanningen i vitögat. Visst finns det utmaningar som vi måste ta tag i. En sak som jag vill lyfta fram är att kön och ålder inte verkar spela så stor roll, säger Heinonen.

Enligt Luukkainen kunde man stödja rektorerna genom att systematiskt erbjuda en mentor till nya rektorer. Han tycker också att man skulle kunna se över behörighetskraven för rektorer.

– Förhandlingarna om nya kollektivavtal inom kommunsektorn inleddes på tisdagen. Vi kommer bland annat att föra fram den här sakfrågan i förhandlingarna.

– Vi behöver utveckla systemet med vice och biträdande rektorer. En biträdande rektor behövs också när rektorn är på plats. Ett delat ledarskap är ett sätt att förebygga utmattning, säger Luukkainen.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning