Undersökning: Nyheter om aktuella samhällsfrågor som berör dem själv intresserar unga

Bild: SPT

Unga i åldern 18-34 läser mest nyheter som på olika sätt handlar om framtiden, visar en ny utredning.

Man kan urskilja fyra olika temahelheter som intresserar ungdomar då de konsumerar nyheter, säger journalisten och företagaren inom kommunikation Jens Berg och digitaliseringskonsulten Sami Kallinen i rapporten Unga och valet av nyhetsämnen som publicerades på torsdagen.

De fyra tematiska helheterna handlar om nyheter med fokus på framtidens värld, nyheter om ny teknik och nya innovationer, nyheter om globala frågor och händelser samt nyheter som handlar om att göra saker för första gången.

– En sak som var genomgående var att unga och unga vuxna har fokus på framtiden. De läser helst nyheter som börjar i nuet men har en riktning framåt. Nyheter som blickar bakåt och slutar i dagsläget är inte lika intressanta, säger Berg.

Aktuella debattfrågor intresserar

Att ungdomar gärna läser nyheter om aktuella samhälleliga diskussionsämnen, i synnerhet om de tangerar deras egen framtid, framgår tydligt av utredningen. Nyheter som handlar om klimatförändring, planetens framtid, ekonomiska utsikter, jobb, löner, bostäder och mobilitet är av stort intresse.

– Det var glädjande att se att det inte alltid var så enkla frågor man intresserade sig för, utan det handlade om stora saker i tillvaron, säger Berg.

Att nyheter som handlar om ny teknik, digitala lösningar och säkerhet på nätet intresserar kan kopplas ihop med att undersökningens målgrupp, speciellt de yngre, hör till de första generationerna som fötts in i det digitala samhället.

– Nyheter om teknik, användargränssnitt och företag som jobbar med digital teknik är nyheter som på något sätt finns i hjärtat av det egna sättet att leva, säger Berg.

Den undersökta målgruppen hör också till en grupp människor som vuxit upp i en tillvaro som är mer världsomspännande än den som tidigare generationer fötts in i. De har från första början haft möjlighet att läsa om – och kommunicera med – människor och fjärran platser i realtid.

– Unga har globala referensramar. De intresserar sig för nyheter om det lokala och det globala, för dem är det inget märkligt med en finländare som jobbar på en bank i Berlin, säger Berg.

Ur undersökningen kan man även utläsa att unga är intresserade av nyheter som handlar om att göra saker för första gången. Unga söker gärna upp artiklar som behandlar frågor som är speciellt aktuella för den som går igenom något för första gången i livet.

– Visst gör man saker för första gången även när man är äldre. Men det är i de unga åren man är med om det mesta för första gången, säger Berg.

Vad intresserar inte?

Berg och Kallinen har också kunnat urskilja olika kategorier av nyheter som inte intresserar ungdomar, eller som bara intresserar dem lite. Hit hör bland annat det som på nyhetsspråk kallas blåljusnyheter, det vill säga nyheter om olyckor, bränder, polisutryckningar och våld. Undantaget verkar utgöras av nyheter som handlar om brott med rasistiska förtecken.

Inte heller nyheter om väder, nyheter om allmän politik, om politiska opinionsmätningar, kungligheter eller högkultur har hög prioritet bland ungdomar.

Undersökningen genomfördes som en dataanalys av 46 000 artiklar från 29 olika nyhetsmedier. Bland medierna finns finlandssvenska, finska, svenska, brittiska och amerikanska medier som publicerar nyheter digitalt.

Undersökningen är en beställning av Tankesmedjan Agenda och den offentliggjordes i samband med de finlandssvenska nyhetsmediernas seminarium Mediespråk.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning