Undersökning: Nästan 30 procent av arbetstagarna snuvas på sammanhängande semester

Enligt lagen krävs det väldigt goda skäl för att en arbetsgivare ska kunna neka en anställd fyra veckors sammanhängande semester. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Höginkomsttagare har lättare att få fyra veckors sammanhängande semester än låginkomsttagare. Ungdomar är mest utsatta.

Hela 27 procent av de finländska arbetstagarna får inte fyra veckors sammanhängande semester, visar Tjänstemannaförbundets ERTO:s undersökning. Enligt lagen krävs det väldigt goda skäl för att arbetsgivaren ska kunna spjälka upp en anställds semester.

Bland unga arbetstagare är sammanhängande semestrar ännu mer sällsynt. Nästan hälften av arbetstagare som är under 30 år gamla får inte fyra veckors sammanhängande semester.

Förutom ungdomar blir låginkomsttagare också ofta utan den lagstadgade sammanhängande semestern. Bland höginkomsttagare är det bara få som drabbas av samma problem.

Enligt lagen är det möjligt för arbetsgivaren att spjälka upp en anställds semester om den anställda är med på noterna. En sammanhängande semester är bäst med tanke på den anställdas återhämtning, enligt ERTO.

Däremot är det inte lagligt för en arbetsgivare att neka en anställd sammanhängande semester med motiveringen att arbetsgivaren då måste anställda en vikarie.

Undersökningen genomfördes av YouGov Finland. I den intervjuades 1 000 finländare. Felmarginalen är 2,8 procent.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning