Undersökning: Li Andersson lockar nya väljare, Touko Aalto gör det inte

Av partiledarna är det Li Andersson som har störst positiv effekt på sitt parti av. Detta enligt en ny undersökning. Bild: Leif Weckström

Av alla partiledare uppfattas Vänsterförbundets Li Andersson ha den starkaste positiva effekten på väljarstödet. Däremot verkar varken folket eller de egna väljarna tro på De grönas Touko Aalto.

Fakta

Partiledarnas positiva effekt på väljarstödet

Li Andersson, Vänsterförbundet 51 procent.

Petteri Orpo, Samlingspartiet 38 procent.

Sari Essayah, Kristdemokraterna 29 procent.

Jussi Halla-aho, Sannfinländarna 25 procent.

Juha Sipilä, Centern 24 procent.

Antti Rinne, Socialdemokraterna 20 procent.

Anna-Maja Henriksson, Svenska folkpartiet 19 procent.

Sampo Terho, Blå framtid 17 procent.

Touko Aalto, De gröna 15 procent.

Vänsterförbundets Li Andersson är den enda partiordföranden som majoriteten av folket tror att har en positiv inverkan på sitt partis gallupsiffror. Hela 51 procent av deltagarna i Kommunbranschens utvecklingsstiftelse KAKS undersökning anser att Andersson har en positiv inverkan.

Andersson har också ett starkt stöd bland Vänsterförbundets anhängare, av dem anser 89 procent att Li Andersson påverkar positivt på partiets gallupsiffror.

Av regeringspartiernas ordförande har Samlingspartiets Petteri Orpo den positivaste effekten (38 procent), medan 24 procent av deltagarna i undersökningen uppskattar att statsminister Juha Sipilä har en gynnsam effekt på Centerns väljarstöd. Blå framtids Sampo Terho ligger långt efter med ynka 17 procent.

Av de nuvarande riksdagspartierna klarar sig De grönas Touko Aalto sämst av alla partiledare. Endast 15 procent av folket tror att Aalto har en positiv inverkan på sitt partis popularitet.

Då man subtraherar andelen svaranden som anser att partiordföranden har en negativ inverkan på partiets väljarstöd från andelen svaranden som anser att ordföranden har en positiv inverkan slutar endast fyra partiledare på plus.

De är Andersson (+37 procent), Kristdemokraternas Sari Essayah (+19 procent), Orpo (+16 procent) och SFP:s Anna-Maja Henriksson (+7 procent).

För de övriga fem partiledarna slutar siffrorna på minus.

Aalto får -23 procent, SDP:s Antti Rinne -20 procent, Sipilä -20 procent, Sannfinländarnas Jussi Halla-aho -16 procent och Terho -8 procent.

Undersökningen gjordes av TNS Kantar, som intervjuade drygt 1 000 personer. Undersökningen har en felmarginal på tre procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03