Undersökning: I Finland går nationell säkerhet före yttrandefriheten

Bild: Lehtikuva/Hannu Rainamo

Tre av fem finländare tycker att den nationella säkerheten är viktigare än yttrandefriheten, visar en internetundersökning som företaget Tietoykkönen gjort för nyhetsbyrån Uutissuomalainen.

En femtedel av finländarna anser däremot att den nationella säkerheten inte alltid är viktigare än yttrandefriheten.

De mest positiva attityderna till yttrandefriheten hade 18–29-åringarna medan 45–59-åringarna betonade nationell säkerhet.

Undersökningen visar ingen skillnad mellan könen. Av både män och kvinnor ansåg 60 procent att nationell säkerhet i alla lägen är viktigare än yttrandefrihet.

Ett tusen finländare svarade på undersökningen som genomfördes 18-20 december. Undersökningens felmarginal är +/- 3,1 procentenheter.

Undersökningen publicerades på söndagen i de till Uutissuomalainen anknutna dagstidningarna. Uutissuomalainen upprätthålls av Aamuposti, Etelä-Suomen Sanomat, Itä-Häme, Karjalainen, Keski-Uusimaa, Keskisuomalainen, Länsi-Uusimaa, Savon Sanomat och Uusimaa.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03