Undersökning: Finländarna betalar gärna skatt

Bild: HBL-arkiv / Tor Wennström

Finländarna har blivit att mera positivt inställda till att betala skatt, visar en undersökning som Skatteförvaltningen låtit utföra. I undersökningen, som gjordes i augusti-oktober, säger 79 procent av dem som svarade att de gärna betalar sina skatter.

Siffran har stigit med 10 procentenheter på fyra år. 96 procent ansåg att det är viktigt att samhället bär upp skatter för att kunna upprätthålla välfärdssamhället.

Undersökningen gjordes av IROResearch. För mätningen intervjuades 1 000 personer i åldrarna 15–74 år.

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08