Undersökning: Finländarna betalar gärna skatt

Bild: HBL-arkiv / Tor Wennström

Finländarna har blivit att mera positivt inställda till att betala skatt, visar en undersökning som Skatteförvaltningen låtit utföra. I undersökningen, som gjordes i augusti-oktober, säger 79 procent av dem som svarade att de gärna betalar sina skatter.

Siffran har stigit med 10 procentenheter på fyra år. 96 procent ansåg att det är viktigt att samhället bär upp skatter för att kunna upprätthålla välfärdssamhället.

Undersökningen gjordes av IROResearch. För mätningen intervjuades 1 000 personer i åldrarna 15–74 år.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46