Undersökning: Finland och Tyskland ser ljusast på EU:s framtid

Finländare är nöjdast med det nuvarande samarbetet mellan EU-länderna enligt YouGov:s undersökning. Bild: Anna Back/SPT

Enligt en undersökning tror drygt femtio procent av finländarna att EU:s medlemsländer inte kommer följa Storbritanniens exempel och lämna EU.

Finland är mest optimistisk beträffande EU:s framtid. Nästan lika positivt inställd är man i Tyskland.

I en undersökning jämförs attityden till EU i efterdyningarna av EU-valet i maj. Representanterna i undersökningen kommer från Finland, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Frankrike och Danmark.

Frankrike mest kritisk

Av de undersökta länderna är Frankrike klart mest pessimistiska till EU:s framtid. Drygt sextio procent har svarat negativt och endast 27 procent är positivt inställda. I Storbritannien är också mer än femtio procent negativt inställda.

Trots att en stor andel tyskar ser ljust på EU:s framtid, är nästan en lika stor andel negativa. Också i Finland är åsikterna jämnare fördelat bland de som är negativa och positiva. 47 procent är optimistiska och 38 procent pessimistiskt inställda.

Finland tror mest på nuvarande samarbetet mellan EU-länderna

Var tredje finländare anser att nuvarande samarbetet mellan EU-länderna är bra. Motsvarande siffra i till exempel Frankrike är var tionde.

Tyskland är det enda landet där 35 procent vill se ett ännu mer utvecklat samarbete mellan medlemsländerna.

I Frankrike och Storbritannien tror flest att också andra länder kommer följa Storbritanniens exempel och lämna EU.

Undersökningen genomfördes av YouGov Finland. Studien baseras på intervjuer med personer över 18 år från medlemsländerna under tiden 12 till 22 maj. Mellan 1 000-2 000 representanter intervjuades från varje land.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning