Undersökning: Fetma kan förkorta livslängden med tio år

Enligt de nya forskningsresultaten ökar risken att dö som under 70-åring avsevärt då midjelinjen växer. Bild: Kristoffer Åberg

Fetma kan minska på den förväntade livslängden med upp till tio år. Det uppger en omfattande forskning. Enligt undersökningen är den förväntade livslängden för personer med övervikt i genomsnitt ett år kortare än hos normalviktiga personer.

Resultaten som universitetet i Cambridge har kommit fram till skiljer sig från tidigare undersökningsresultat, som visade att lindrig fetma inte påverkar livslängdsförväntan. Enligt de nya forskningsresultaten ökar risken att dö som under 70-åring avsevärt då midjelinjen växer. Personer som lider av svår fetma dör med 50 procents sannolikt innan de fyllt 70.

I undersökningen granskades sammanlagt hälsoinformationen för fyra miljoner människor från fyra olika världsdelar. Undersökningen uppges ha varit den mest omfattande utredningen inom fetma och dödlighet.

Resultaten publicerades i den medicinska tidskriften Lancet. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03