Undersökning: Endast var tredje finländare är nöjd med sin kropp

Femtio procent av deltagarna uppgav att de vill gå ner i vikt. Bild: Mostphotos.com

I Finland är kvinnor i åldern 45-54 mest missnöjda med sina kroppar, visar en undersökning gjord av Yougov Finland.

Man skulle kunna tro att unga människor kämpar mest med sin syn på kroppen. En undersökning visar att detta inte stämmer. Finländare i åldersgruppen 18-24 är nöjdast med sina kroppar.

Personer i åldern 45-54 är däremot de som är mest missnöjda. Två av fem kvinnor trivs inte med sina kroppar.

Av finländarna skulle 64 procent vilja ändra sitt utseende. Den största bovenvisade sig vara vikten. Femtio procent av deltagarna i alla länder uppgav att de vill gå ner i vikt.

Undersökningen gjordes i Finland, Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. 30 procent av deltagarna uppgav att de utsatts för body shaming, på svenska ungefär kroppshån. Av dessa var flest finländare, hela 40 procent. Undersökningen visar också att de som upplevt body shaming ofta utsatts upprepade gånger.

Body shamningen har ofta inträffat bland kollegor och kompisar.

Undersökningen gjordes av Yougov Finland under tiden 26-28 april 2019. Intervjuer gjordes med personer över 18 år i de nämnda länderna. I Finland deltog 1 007 personer.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning