Undersökning av avloppsvatten bekräftar: Minskade mängder coronavirus i vattnet

Institutet för hälsa och välfärd följer upp förekomsten av coronaviruset genom att ta prover av avloppsvattnet runtom i landet. Bild: Ari Sundberg/SPT

Institutet för hälsa och välfärd har undersökt avloppsvattnet sedan början av augusti för att kartlägga hur utbrett coronaviruset är i samhället. Den senaste uppföljningen bekräftar att virusläget förbättras i landet.

I samband med den senaste omfattande undersökningen av avloppsvattnet noterades mindre mängder av coronavirusets arvsmassa i vattnet än för två veckor sedan, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.

Sammanlagt fann man coronavirusets arvsmassa i 24 av 28 prov från olika avloppsreningsverk runtom i landet.

De prov där coronavirusets arvsmassa inte hittades var från avloppsreningsverk i Kemi, Jakobstad, Rovaniemi och Seinäjoki. I Karleby och Vasa var resultatet osäkert.

Institutet har forskat i coronavirusets förekomst i avloppsvattnet sedan början av augusti 2020. Med 2-4 veckors intervaller kartläggs omkring 60 procent av avloppsvattnet i Finland för att urskilja förändringar i förekomsten av coronaviruset bland befolkningen. Därtill kartläggs alla veckor situationen vid fem specifika avloppsreningsverk i Finland.

Enligt institutet är undersökningar av avloppsvattnet ett bra sätt att reda ut förändringar i förekomsten av coronaviruset på stadsnivå. Proverna av avloppsvattnet visar inte vem som har coronaviruset, utan i hur stor utsträckning personer i ett visst område är smittade av viruset.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning