Avloppsvatten visar: Drogrekord slogs i mars – coronavåren uppvisar bara tillfällig svacka

Under mars fann Institutet för hälsa och välfärd en rekordmängd droger i avloppsvattnet runtom i landet. Bild: Sofia Westerholm

Sedan 2012 har Institutet för hälsa och välfärd vartannat år undersökt avloppsvattnet runtom i landet. Aldrig tidigare har så mycket droger påträffats som i mars i år.

Institutet för hälsa och välfärds senaste undersökning av avloppsvattnet runtom i landet bekräftar att trenden håller i sig: droger blir allt vanligare i hela Finland.

I synnerhet under mars månad bekräftades via avloppsvattnet en rekordanvändning av droger på flera orter runtom i landet, bland annat i Vasa, Helsingfors, Esbo och Tammerfors.

Avloppsvattnet undersöks eftersom man ur det kan urskilja spår av de droger som personer i området använt. 

Årets undersökning inleddes i mars, och institutet följde sedan under vårens gång med utvecklingen effektivare än någonsin tidigare.

Dessutom har man varje vecka sedan i våras specifikt undersökt avloppsvattnet i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Läs också: Amfetaminet fortsätter forsa genom avloppssystemen

Nedgång under senvåren en parentes

Trots den allmänna trenden att droganvändningen ökar i hela landet finns ändå klara regionala skillnader.

Under våren kunde institutet se att droganvändningen på flera håll minskade märkbart efter rekordsiffrorna i mars. Samtidigt kom toppen för städer som Seinäjoki och Nyslott först senare under våren.

Enhetschef Teemu Gunnar säger att det är svårt att slå fast en klar orsak till att siffrorna plötsligt sjönk under våren, för att sedan börja öka igen då sommaren kom.

– Man kan spekulera i vad det berodde på, och bland orsakerna kan eventuellt finnas att reserestriktionerna påverkade och att tillgången till olika droger minskade på grund av coronaepidemin, säger Gunnar.

– Senvårens nedgång ser ändå ut att endast ha varit en parentes i historien.

Läs också: Undersökning: Drogbruket ökar trots coronan – narkotika vanligare än alkohol vid rattfylleri

Men även i detta fall vill Gunnar lyfta fram de regionala skillnaderna.

Exempelvis var minskningen minimal i Helsingfors efter mars, medan siffrorna sjönk märkbart i både norra Finland och på Åland under senvåren.

Siffrorna hjälper i framtidsplanering

Den första undersökningen av droger i avloppsvattnet gjordes 2012, och sedan dess har liknande studier gjorts varje jämnt år.

– På så vis får vi information om den rådande trenden. Eftersom det förekommer regionala skillnader är det svårt att säga hur jämnt användningen ökat, men den ökar märkbart hela tiden, säger Teemu Gunnar.

Utöver den allmänna trenden kan avloppsvattenundersökningen också visa vilka droger som rör sig i Finland, och om regionala skillnader förekommer.

Exempelvis används kokain främst i huvudstadsregionen, medan amfetamin är en drog som förekommer i hela landet.

En drog som är relativt ny för Finland är alfa-PVP, och den hittades endast i avloppsvattnet i huvudstadsregionen och i Vichtis.

– De här undersökningarna ger inte bara nationella siffror för droganvändningen i Finland. Utifrån resultaten kan man också planera framtida vård- och stödmodeller, säger Gunnar.

Läs också:

Brukarrum minskar på oroligheter – men måste placeras klokt

Då Mattias rånade ett apotek insåg han att han behövde hjälp – substitutionsvården har räddat hans liv

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning