Undersökning: Allt fler finländare får dåligt samvete av att slänga mat

Matsvinnet från de finländska hushållen uppgår till 120-160 miljoner kilo per år, vilket motsvarar cirka 20 kilo per person. Bild: Carl-Anton Storbacka/SPT

Kvinnor tycker det är svårare att slänga mat än män.

Allt fler finländare (72 procent) får dåligt samvete av att slänga ätbar mat, visar en undersökning som Matsmart låtit göra. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med ett halvår sedan, då föregående undersökning gjordes.

Undersökningen visar att hela 80 procent av kvinnorna och 64 procent av männen får dåligt samvete av att slänga mat. Av kvinnorna uppger endast 33 procent att de slänger maten när bäst före–datumet passerats.

– Finländarnas medvetenhet om matens klimatpåverkan har ökat. Undersökningen visar också att kvinnor mer sällan än män slänger bort mat när bäst före–datumet har passerats, säger Karl Andersson, Matsmarts vd i ett pressmeddelande.

I undersökningen som Kantar gjorde i april deltog 1191 finländare i åldern 18–79 år. Föregående undersökning genomfördes i oktober i fjol. Felmarginalen är höst tre procentenheter.

Uppdragsgivarna till undersökningen Matsmart är en nätbutik som vill minska på matsvinnet. De säljer bland annat mat med kort eller passerat bäst före–datum.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46