Underskatta inte lyssnarna, Vega!

Yle Vega kunde ta sin folkbildarroll på ett större allvar genom att frångå det ytliga flödesidealet.

Varje ny riksdag väljer ett nytt förvaltningsråd för Yle. Förvaltningsrådet godkänner bolagets strategi.

Yle Vega är Rundradions enda vuxenkanal på svenska. När vi får en ny riksdag är det viktigt att den via förvaltningsrådet ställer krav på nivån på radiosvenskan, på radiojournalisternas utbildning och på den musik som spelas. Kulturen är viktig för ett minoritetsspråks överlevnad och berättigande. Det är förvånande att varken Svenska folkpartiet eller Folktinget verkar bekymra sig över nivån på Yle Vega. Eftersom Yle Extrem finns är det märkligt att Yle Vega inte satsar på ett mognare tilltal, ett säkrare språk och flera djuplodande program. Att urskillningslöst splittra program med spellistornas musik är orättvist mot musiken och programhelheten. Det är förvirrande och tröttsamt för lyssnarna.

Yle Vega kunde ta sin folkbildarroll på ett större allvar genom att frångå det ytliga flödesidealet som underskattar oss lyssnare och skattebetalare.

Yle är en kulturinstitution med ett kulturansvar.

Gunilla Malm Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46