Undersergeant misstänkt för rasistiska trakasserier vid Nylands brigad – "Vi har nolltolerans"

Ärendet utreds nu internt inom brigaden, därefter fattas beslut om det leder till åtalsprövning. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

"Fallet är väldigt exceptionellt. Vi tar det på största allvar och utreder ärendet grundligt", säger kommendör Mika Immonen, stabschef vid Nylands brigad.

En undersergeant vid Nylands brigad misstänks ha betett sig osakligt och rasistiskt gentemot en jägare med utländsk bakgrund. Enligt brigaden har jägaren utsatts för både verbala och fysiska trakasser...