Orpo: Underrättelsetjänster lika aktiva som under kalla kriget

Inrikesminister Petteri Orpo. Bild: Martti Kainulainen

De utländska underrättelsetjänsternas aktivitet i Finland är uppe på kallakrigsnivån, säger inrikesminister Petteri Orpo (Saml).

Orpo säger att Finland för närvarande är högintressant för andra länders underrättelsetjänster. Orpos bedömning bygger på uppgifter från Skyddspolisen.

Orpo talade på ett seminarium inför offentliggörandet av Finlands första redogörelse för den interna säkerheten senare i veckan. Seminariet inledde också beredningen av strategin för den inre säkerheten.

Orpo säger att säkerhetsläget befinner sig i stark förändring samtidigt som det av ekonomiska skäl är i praktiken omöjligt att öka resurserna. Rikets inre och yttre säkerhet hänger enligt honom allt mer ihop.

Som nya hot räknade Orpo bland annat cyberverksamhet, okontrollerad invandring, utvecklingen av läget i Ryssland, organiserad brottslighet och internationell terrorism.

Förra veckan meddelade Centralkriminalpolisen att den under början av året förhindrat tiotals våldsbrott som den klassar som allvarliga. CKP sade att det handlat om bland annat potentiella skolmassakrer och ett tiotal massmord. Som massmord räknar CKP bland annat familjedråp.

Orpo påminner att de traditionella hoten fortfarande är de största i Finland.

– I Finland är det största hotet de här ensamma vargarna som syns också i CKP:s redogörelse.

Orpo påminner också om att läget i Finland är jämförelsevis bra.

– Vi är fortfarande ett av de säkraste länderna i världen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning