Underrättelselag tar form: Försvarsutskottet inte ense om vem som ska få veta om någon spanat

Försvarsutskottets medlemmar Krista Mikkonen (Gröna) och Markus Mustajärvi (VF) lämnade in avvikande åsikter. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Grundläggande rättigheter, övervakning och integritetsskydd uppfyllde största delen av tiden i försvarsutskottet som nu är klart med sitt betänkande.

Lagförslaget om militär underrättelseverksamhet har i försvarsutskottet fått ett gytter av överstreckningar, kommentarer och tillägg. Arbetet har varit massivt – omkring hundra experter har hörts. Gru...