Underliga signaler från lärarfacket OAJ och rektorerna

Distansundervisningen har varit besvärlig för en del elever. Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

På onsdagskvällen beslöt regeringen att grundskolorna återgår till närundervisning om två veckor.

Det var inte särskilt oväntat att regeringen efter hälsovårdsmyndigheternas uppdatering av coronaläget för barn och unga beslöt att grundskolorna och småbarnspedagogiken ska återgå till verksamhet i s...