Underkänt av finlandssvenskar för regeringen Sipilä

Sociologen Kjell Herberts visar upp pamfletten om finlandssvenskarnas uppfattning om språkklimatet. Bild: Mikael Nybacka

De svenskspråkigas bedömning av regeringen Sipiläs politik i förhållande till landets tvåspråkighet är entydig: underkänt.

Det är i en färsk enkät bland de svenskspråkiga om språkklimatet i Finland som kritiken mot regeringen Sipilä framgår.Enkäten har beställts av Svenska bildningsförbundets tankesmedja Agenda. Enkäten s...