Underjordisk parkering får grönt ljus av politiker

En underjordisk parkering planeras under Hagnäs torg. Bild: KSF Media/Arkiv/Niklas Tallqvist

Fastighetsplaceringsföretaget Antilooppi är intresserat av att bygga en underjordisk parkering under Hagnäs torg i Helsingfors.

Detaljplanen för Hagnäs torg möjliggör byggandet av en parkering för 700 bilar i två våningar. I planerna finns ett fotgängarstråk från den underjordiska parkeringen till metrostationens ingång. Finansieringen skulle enbart ske med privata medel. Tidigare har det funnits intresse för att bygga en underjordisk parkering under torget, men planerna har skrinlagts i brist på pengar. Sirpa Asko-Seljavaara (Saml) är medlem i stadsmiljönämnden.

– Jag är för att bygga en underjordisk parkering. Det är ett sätt att få bort bilar från gatorna och främjar säkert också kommersen i Hagnäshallen. Det är bra om den byggs med privata medel, säger Asko-Seljavaara.

Kollegan i nämnden, Tuomas Rantanen (Gröna), är också positiv till en underjordisk parkering, men betonar att hans parti inte officiellt uttalat sig i frågan. Enligt Rantanen stärks Hagnäs torgs position som en knutpunkt för kollektivtrafiken om Centrumslingan blir verklighet.

– Det är ändå tre saker som beaktas: Finansieringen, trafikströmmen av bilar till torget och hur byggandet av parkeringen påverkar handeln på torget och i hallen. Företagarna får inte bli lidande, säger Rantanen.

Stadsmiljönämnden behandlar frågan på sitt möte på tisdag, men det är stadsstyrelsen som tar det slutliga beslutet. Det är möjligt att byggandet börjar först på 2020-talet efter att totalrenoveringen av Hagnäs hall är färdig.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03