Underbara kvinnor vid makten

"Kvinnor innehar sina ämbeten något längre därför att de har varit mera kompetenta och erfarna än män för att nå statsministerposten. Däremot tvingas de avgå snabbare än män vid motgångar och kriser."

Finland har fått mycket internationell pr då den nya regeringen leds av världens yngsta statsminister. Inte bara Sanna Marins unga ålder noterades, utan även att en majoritet av regeringens ministrar...