UM: Viktigast att det stoppades

Finlands ambassad i Stockholm. Bild: Tor Wennström

Det finns skäl att granska ambassadens inköp. Det säger Ari Rouhe på Utrikesministeriet.

När ambassadör Jarmo Viinanen rapporterade om sina langningsmisstankar fick han stöd från Utrikesministeriet.

– Vi såg det som viktigast att han satte stopp för det. Vår uppfattning var att situationen inte krävde ytterligare åtgärder, säger Ari Rouhe, administrationschef på Utrikesministeriet.

Rouhe får för första gången höra hur stor minskningen var. Han kan inte dra några säkra slutsatser utifrån det.

– Men visst kan en del förklaras av att man ändrat tillvägagångssätt.

Professor Koskinen anser att ni borde starta en utredning. Vad tycker du?

– Siffrorna säger inget om vad enskilda tjänstemän gjort. Dessutom har det gått lång tid. Folk glömmer. Det finns också preskriptionstider för tjänstebrott.

Svenskarna avvaktar

Koskinen menar att den nya informationen som kommit fram ändrar även den saken.

– Så är det, ja. Visst kan det finnas skäl att granska det hela nu, säger Ari Rouhe, som dagen efter intervjun i ett e-postbrev gör klart att Utrikesministeriet kommer att inleda en utredning:

"Vi ska ta fram mer information och se vilka slutsatser vi kan dra", skriver Rouhe.

Siffrorna har presenterats för Sveriges Utrikesdepartement. I ett e-brev gör Johan Tegel, t.f. chef på UD:s presstjänst, klart att svenskarna står passiva:

"Den information Ni inkommer med ger ej vid handen att något otillbörligt pågått."

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning