Flytta Migri

Bilden är tagen 14.8.2018 efter sammandraggningar mellan talibanstyrkor och den afghanska armén. Bild: AFP / Lehtikuva/Zakeria Hashimi

När en rådgivare vid UM med gedigen erfarenhet av förhållandena i Afghanistan ställer sig kritisk till Migrationsverkets (Migri) bedömning av säkra områden i landet aktualiseras än en gång frågan om vilket ministerium som borde hantera tvångsåtersändningarna (HBL 19.8).

Beslut om tvångsutvisning sker utifrån ett domstolsbeslut och lagen ska följas.

Så är det förstås.

Det finns ändå orsak att se över lagar och bestämmelser ibland. Det har man också gjort men oftast i syfte att skärpa reglerna.

Men det finns också andra saker som man borde se över. Ibland verkar det vara enklare att ändra lagar än praxis med rötter i en verklighet som inte längre gäller.

I slutet av 1970-talet var det Röda korset som ansvarade för flyktingar, inklusive mottagningsarrangemangen, under de tre första månaderna i Finland. Detta gällde ännu 1979 när Finland under hård internationell press tog emot de första så kallade båtflyktingarna från Indokina, Vietnam.

Det handlade om 100 personer – visserligen ökade antalet snabbt genom familjeåterförening – men det byggdes upp ett system där det ingick både språkkurser och en plan för de nyanlända att komma in i arbetslivet i sitt nya hemland. Det var naturligt att Inrikesministeriet och Arbets- och näringsministeriet fick en framträdande roll. Men redan då var det uppenbart att det saknades kunskap om landet som de asylsökande hade lämnat. Detta hade man konfronterats med redan tidigare när ett par hundra chilenare fick asyl i Finland efter militärkuppen i Chile 1973.

Integration är en svår uppgift, för egentligen handlar det om integration i bägge riktningarna. Rätten att hålla fast vid sina traditioner gäller alla, inte bara de nyanlända. Toleransen för det annorlunda likaså. Det är balansen som är så svår att enas om.

Finland behöver bättre kunskap om de länder som de asylsökande kommer ifrån. Att Migri företar resor till Afghanistan för att bekanta sig med landets förhållanden är förstås bra – men samtidigt ett slöseri med samhällets resurser. Finland har i snart tjugo år deltagit i fredsbevarande operationer i Afghanistan. Men dessa lyder under UM och det är den kunskap som har förvärvats under tiotals år som kunde utnyttjas bättre.

Detta gäller också helhetsbilden. Talibanerna meddelade för en vecka sedan att de inte längre garanterar Internationella Rödakorskommittén ICRC:s säkerhet.

Det är en allvarlig varningssignal. ICRC har verkat i Afghanistan i över 30 år. I början av förra året dödades fyra medarbetare och två kidnappades. För ett knappt år sedan sköts en spansk fysioterapeut som jobbade för ICRC ihjäl av en patient i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Norra Afghanistan har betecknats som ett lugnare område. Ändå var det just där, i Maimana, en finsk fredsbevarare dödades av en fjärrutlöst sprängladdning 2007.

Enligt ett internationellt index över farliga länder ligger Afghanistan på andra plats, efter Syrien.

Så gott som dagligen rapporteras det om attacker och bombattentat i Afghanistan. Under de senaste veckorna har det handlat om orter i den östra delen av landet. Men i tisdags genomfördes en attack mot regeringskvarteren i huvudstaden Kabul. Södra Afghanistan har aldrig stabiliserats.

I själva verket är Afghanistan inte ett land utan minst tre, styrda av lokala krigsherrar sedan länge. Att försöka göra landet centralstyrt har föga förankring i landets historia. Det är ett påfund utifrån.

Problemets kärna när det gäller tvångsutvisningar är inte lagen, utan att den kunskap som finns inte utnyttjas. Man anar ett revirtänkande bakom den praxis som gäller i dag.

Flytta Migri till UM eller stärk UM:s roll när det gäller asylprövning och bedömningen av "säkra" områden i Afghanistan och andra länder.

Fakta och kunskap gagnar både säkerheten och det humanitära.

Yrsa Grüne-Luoma

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning