UM oroat över Fennovoima

Bild: Fennovoima

Om det uppstår problem av något slag vid byggandet av Fennovoimas planerade kärnkraftverk i Pyhäjoki kan det påverka relationerna mellan Finland och Ryssland negativt. Det skriver Utrikesministeriet i sitt utlåtande om kraftbolagets ansökan om att få börja bygga.

Näringsministeriet har under våren och sommaren fått in ett hundratal utlåtanden som berör Fennovoimas ansökan om att få inleda byggnadsarbetet på sitt planerade kärnkraftverk på Hanhikiviudden i Pyhäjoki.

Utlåtandena och ställningstagandena där till exempel många svenska privatpersoner uttrycker sin oro över kärnkraftverket avviker inte i någon högre grad från de utlåtanden som lämnats in i samband med byggandet av kärnkraftverken i Olkiluoto eller Lovisa.

Utom utlåtandet från Utrikesministeriet. Ministeriet tar i konkreta ordalag ställning till kraftverksprojektets möjliga inverkan på relationerna mellan Finland och Ryssland.

"Det finns risker anknutna till projektets finansiering, huvudentreprenörens kompetens, en fördröjning av projektets genomförande, helhetskostnaderna, lönsamheten, den interna situationen i Ryssland och Rysslands internationella relationer. De här riskerna kan genom projektet bredare återspeglas som problem även i relationerna mellan Finland och Ryssland", skriver UM i sitt utlåtande.

Ministeriet konstaterar ändå att om allt förlöper utan problem har projektet en positiv inverkan på relationerna mellan länderna.

Energi, inte politik

I och med att ryska Rosatom är kärnkraftverkets största enskilda ägare med en andel på 34 procent och samtidigt också ska leverera kraftverket nyckelfärdigt har projektet påverkat bilden av Finland negativt i många EU-länder, skriver UM.

Däremot har bilden av Finland i Ryssland påverkats positivt, heter det i utlåtandet.

Ministeriet är också bekymrat över Fennovoimas ägarkonstellation. Även om det finländska företaget bakom projektet, Voimaosakeyhtiö SF, är privat ingår det så många kommunala energibolag att gränsen mellan privat och offentligt inte alltid är tydlig. Rollerna borde enligt ministeriet hållas isär.

Energifrågor har av hävd inte använts som politiska slagträn i relationerna mellan Finland och Ryssland och det gäller att slå vakt om att så inte heller sker i framtiden, heter det i UM:s utlåtande.

"De politiska riskerna minskas av villkoret att minst 60 procent av kraftverket ska ägas av aktörer inom EU eller Efta. När tillståndet om att få börja bygga behandlas måste man uppskatta om Fennovoima har realistiska möjligheter att försäkra sig om att det här består under hela kärnkraftverkets brukstid".

UM:s utlåtande är undertecknat av statssekreterare Peter Stenlund.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning