UM-chef: Nyttig träff

Utrikesministeriet på Skatudden i Helsingfors. Bild: HBL-arkiv/Leif Weckström

Mikko Kinnunen vid UM säger att det förändrade säkerhetspolitiska läget tvingar Finland att också fundera på frågeställningar av det slag som diskuterades vid träffen i Washington, D.C.

– Rapporten är tankesmedjans produkt och en fartfylld skildring, säger Mikko Kinnunen, enhetschef för säkerhetspolitik och krishantering vid Utrikesministeriet.

Kinnunen är en av tre finska topptjänstemän som deltog i skrivbordsövningen Assured Resolve. Han vill inte kommentera tankesmedjans rapport från övningen med motiveringen att rapporten är författarnas tolkning.

Kinnunen ser träffen som ett nyttigt sätt att testa vad som borde göras för att skapa enighet och beslutsförmåga inom EU och Nato.

Med tanke på den häftiga debatt som brukar bryta ut då Finland deltar i olika krigsövningar med andra länder är det sannolikt att den amerikanska rapporten också väcker reaktioner.

– Tyvärr står vi inför en ny säkerhetspolitisk situation där vi är tvungna att tänka på den här typen av saker. Avsikten är inte att förvärra läget utan få till stånd stabilitet, säger Kinnunen.

Vad lärde du dig av övningen?

– Snarast en påminnelse om hur viktigt det är att vi funderar på frågeställningar av det här slaget. Vad vet vi om varandra? Och hur ska vi kunna undvika situationer eller scenarier av det här slaget?

Hittills har Sverige sagt att landet skulle hjälpa Baltikum vid en militär konflikt medan vissa finska politiker har sagt att vi bara ser om vårt eget hus. Rapporten låter förstå att Finland och Sverige båda under övningen skulle ha sagt att de hjälper Baltikum ifall av ett ryskt angrepp. Hur kommenterar du saken?

– Nu blandar du ihop verkligheten och övningen. Till exempel i officiella dokument betonar Finland EU:s klausul om skyldighet att ge ömsesidigt bistånd om något av medlemsländerna utsätts för ett väpnat angrepp. Formuleringarna i rapporten beror sannolikt på att deltagarna placerades i olika lag. Man representerade inte sitt eget land.

Inte heller Pete Piirainen, specialsakkunnig vid enheten för försvarspolitik vid Finlands ambassad i Washington, D.C. vill kommentera tankesmedjans rapport. Han ser inget dramatiskt i träffen och säger att mängden säkerhetspolitiska seminarier och övningar som uttryckligen gäller Östersjöområdet har ökat radikalt i D.C. de senaste två åren.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03