Ultraestetisk grupputställning för tankarna till nätets bildflöden

För snyggt? En del av Ane Graffs installationshelhet Inflammationstillstånd från 2019. Bild: Finlands nationalgalleri/Pirje Mykkänen

Utställningen Väderprognos för framtiden är snygg och trendig men var finns kärnan – verklighetens väderprognos?

Den 17 december 2018 inledde den amerikanska bloggportalen Tumblr ett förbud mot sexuellt innehåll. Det innebar början till slutet för företaget vars plattform en gång utgjort den huvudsakliga grogrun...