Ulla Donner nominerad till Serie-Finlandiapriset 2020 med Skiten

Bild:

"En skarp satir som ifrågasätter hur meningsfull reklambranschen är samt kritiserar dess ytlighet och falskhet. Samtidigt avslöjar den marknadsekonomins snedvridenhet och ansvarslöshet. Handlingen, so...