Uber tror på framtiden igen

Joel Järvinen har redan träffat många av de förare som är beredda att rycka in efter den första juli när den nya taxilagen träder i kraft. Murad är en av dem som ställde upp redan på presskonferensen. Bild: Leif Weckström

Den nya taxilagen är bra för alla, säger Ubers landschef i Sverige och Finland Joel Järvinen. Den kanske mest moderna taxilagen i världen uppskattas också av Uberpionjären Timo Liespuu som kört taxi ända sedan 1994 och deltog redan i Ubers första våg som stoppades för ett år sedan.

Uber är inget taxibolag, bara en förmedlingsplattform. Alla bilar och alla förare som kör under Uber har tillstånd för taxitrafik, och uppgifter om både inkomster och bilar förmedlas till berörda instanser, säger Joel Järvinen för att från början reda ut begreppen.

– För att få Trafis tillstånd att köra taxi krävs det att man har en bakgrund utan rättsliga prickar, att man klarar ett körprov och att bilen är registrerad för taxitrafik, säger Joel Järvinen.

För att kunna boka en Ubertaxi ska man ladda ner en app och koppla den till ett bankkonto. Inga kontanter hanteras i bilarna.

All kommunikation från bokning av taxi till bedömning av servicen sker via appen. Kvitto på resan får man som e-post.

Föraren får 75 procent av inkomsterna, Uber tar 25 procent i förmedlingsavgift.

Uber verkar i drygt 600 städer i 78 länder.

3 miljoner förare kör 15 miljoner kunder varje dag.

Under den påtvingade ettåriga pausen i Finland har drygt 200 000 finländare anlitat Uber i utlandet.

Allt det här sammantaget kostar några hundra euro, och till det kommer den bilförsäkring som krävs för taxibilar. Det är naturligtvis föraren som betalar det här i egenskap av företagare.

Uber ställer däremot upp med starthjälp och rådgivning för blivande företagare. I högkvarteret på Norra Järnvägsgatan i Helsingfors inleder Uber sin service Kipinä som dagligen jobbar för att förbättra förarnas förutsättningar och ge goda råd om säkerhet och pålitlighet.

– För att få körtillstånd krävs en hälsoundersökning och en del studier, men inte längre någon omfattande kurs. Sedan behöver man ett momsregistreringsnummer för sitt bolag eller sin firma och slutligen ska Trafi bevilja tillståndet för taxitrafik, säger Joel Järvinen.

Uber har redan inlett samarbete med till exempel försäkrings- och bokföringsbolag med speciell fokus på nya företagare.

Ingen taxiskylt

En Ubertaxi saknar konventionell taxiskylt. Den enda utrustning som föraren behöver förutom bilen är appen som kommunicerar med kundens app. Kunden ser alla uppgifter om den bil och förare som är på väg, och dessutom vilken tid bilen är framme. Prissättningen är genomskinlig, innan man åker i väg har man fått information om vad resan ska kosta på några euro när.

– Vi har naturligtvis också en kundservice som kan utreda eventuella oklarheter i prissättningen. Man ska inte bli lurad av en Uberförare, säger Joel Järvinen.

– Inför nylanseringen har vi infört en tvåminutersregel åt båda hållen. Föraren väntar gratis på kunden i två minuter, sedan blir det en extra avgift på slutsumman. På samma sätt kan kunden vid behov avboka en resa inom två minuter efter att den bokats, säger Joel Järvinen.

Timo Liespuu är en av Uberpionjärerna i Finland. Han kör en Chrysler Epica från 2009 och ser många fördelar med bilar i 3 000-4 000-eurosklassen. Bild: Leif Weckström

Friheten är bäst

Timo Liespuu blev tidigt en av de inofficiella mannekängerna för Uberförarna och ställde också upp i medier när taxiförmedlingen fick motvind och förbjöds i fjol. Nu är han ivrig att få starta på nytt. Han betonar att han hade en sällsynt lätt start både då och nu, eftersom han redan hade sitt taxitillstånd och sin firma.

– Att köra under Uber skiljer sig inte på något väsentligt sätt från att köra vanlig taxi. Fördelarna är att man är helt fri att jobba som man vill, och att man lätt får fler kunder och bättre inkomster än med en konventionell taxi, säger han. Att Ubers andel är lägre än den som ett vanligt taxibolag tar hjälper också till att öka intäkterna.

– Dessutom slipper man det gamla och vansinniga systemet som ledde till att man hela tiden måste köra nya bilar för att få maximalt med fördelar, säger han.

Numera är han nöjd med enklare fordon. En billigare bil fyller alla krav, och kunderna klagar aldrig på att de skulle tvingas sitta i något som inte kan kallas premiumbil.

– Just nu har jag en Chevrolet Epica från 2009, som faktiskt är en väl servad och snygg tidigare skylttaxi. Om man håller sig med bilar som kostar mellan 3 000 och 4 000 euro är de oftast tillräckligt nya och fräscha för att fungera i taxitrafik, och man slipper samtidigt att binda hela sitt kapital i fordonet, säger han. De löpande kostnaderna är i princip bränslet.

Två nivåer

När den nya lagen träder i kraft söndagen den första juli kommer gatorna inte genast att fyllas av nya Uberförare. Först dagen därpå kan Trafi nämligen börja behandla ansökningarna, och det kommer att ta sin egen tid.

Till Finland återkommer Uber med två produkter. Uber X har varit den populäraste formen av taxiservice i Sverige och många andra länder. Kriterierna är att bilen är maximalt 10 år gammal, att den har fyra dörrar, att luftkonditioneringen fungerar och att rutorna är i gott skick. Bilen är normalt en personbil, men kan också vara av typ familjebuss.

Uber Black är det ursprungliga Uberkonceptet. Där talar vi om en högst fem år gammal premiumbil, antingen någon av de tyska eller till exempel en större Volvo, Både bil och förare ska fylla högre kvalitets- respektive servicekrav än de som gäller för Uber X.

Till en början kommer Uber att fungera enbart i huvudstadsregionen. I framtiden finns det planer på att i första hand utvidga till andra större städer. Att vem som helst får köra taxi i hela landet är en av de unika detaljerna i Finlands nya taxilagstiftning, men i praktiken kommer majoriteten att hålla sig i sin egen miljö.

Sverige och Finland är verksamhetsområdet för landschefen Joel Järvinen. Han anser att avregleringen i Finland är bättre än den lösning som Sverige valde för 25 år sedan. Bild: Leif Weckström

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning