Ubåtsfallet: Rättsläkare i avgörande förhör

Åklagaren Jakob Buch-Jepsen. Bild: EPA/MARTIN SYLVEST

Undersökningen av de kvarlevor som hittats under utredningen av mordet på journalisten Kim Wall har avgörande betydelse för om den misstänkte Peter Madsen kan fällas för mord. I dag tar rättsläkare plats vid vittnesbordet i domstolen i Köpenhamn.

Den första rättsläkare som vittande inledde med att berätta om de svårigheter som funnits i samband med fallet. Framför allt handlar det om att de kvarlevor som hittats har legat länge i vattnet, vilket påverkar slutsatserna. Till exempel kan man inte med hundra procents säkerhet fastslå en dödsorsak.

Madsen nekar till mord och hävdar att Kim Wall dog i en olycka ombord på hans ubåt. Men han erkänner att han styckade kvinnan och sänkte kvarlevorna i Öresund.

Möjliga förklaringar

Redan i samband med åtalet stod det klart att rättsläkarna inte säkert kan säga vad som var dödsorsaken, vilket Madsens försvarsadvokat Betina Hald Engmark gärna lyfter fram.

– Ett avgörande moment är dödsorsaken, sade hon under den första rättegångsdagen.

Rättsläkarna har tidigare sagt att en möjlig förklaring kan vara kvävning eller skärskador i halsen. Och de har inte funnit något som talar för att Madsens olycksförklaring stämmer.

En annan central fråga är när de stickskador som hittats på kvarlevorna uppstod. Peter Madsen har tidigare i rättegången sagt att han styckade kroppen flera timmar efter dödsögonblicket, men enligt den rättsmedicinska undersökningen uppstod stickskadorna vid eller i nära anslutning till dödsögonblicket.

Räddade Madsen

Dagen inleddes dock med vittnesmål från en person som var med och räddade Madsen när han sänkte sin ubåt i Öresund. Under vittnesförhöret höll Madsen en fast blick ned mot bordet, han verkade inte alls titta på vittnet.

Vittnet befann sig till sjöss för att dyka tillsammans med några kollegor. På avstånd såg de den eftersökta ubåten och kontaktade polisen eftersom de hört att den varit försvunnen.

När de närmade sig ubåten såg de Peter Madsen.

– Vi frågar om han är okej, och han säger ja, berättar vittnet.

Madsen ber, enligt vittnet, att människorna på båten håller sig lite på avstånd en stund, eftersom han ska göra något som kan vara farligt. Och så försvinner Madsen ner i ubåten, enligt vittnet. Madsen är borta i ungefär 30 sekunder.

– Vi hinner tänka "bara den inte exploderar", berättar vittnet.

Sjunker snabbt

Ubåten börjar sjunka snabbt och Madsen kastar sig i vattnet, och ett rep kastas ut till honom.

Åklagaren frågar vittnet om Madsen verkade skakad.

– Han verkade vara den minst skakade av oss, säger vittnet och berättar att Madsen önskade att få sitta "för sig själv" på väg mot land.

Personerna i båten berättade att han var eftersökt och frågade om journalisten. Vittnet fick höra att Madsen ska ha släppt av Kim Wall på land kvällen före.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning