Tysk vattenkraft stabiliserar elnätet men irriterar ortsborna

Martin Heesemann på kraftbolaget Mark-E kan med fjärrstyrning öppna den konstgjorda sjöns bottenventil och låta en miljon kubikmeter vatten strömma ner genom en trycktunnel och två turbiner på 70 megawatt vardera. Vid liten efterfrågan pumpar turbinerna upp vattnet tillbaka.Bild: Peter Buchert

Det går att lagra vattenkraft. Det har Tyskland gjort i femtio år, men tanken på att bygga fler pumpkraftverk är impopulär. – Alla vill ha mer förnybart, men ingen vill ha det på sin bakgård, säger klimatrådgivaren Marcus Müller.